Autore Enric Casulleras/ Universitat de Vic

Docente della Universitat de Vic, Departament d'Economia i Empresa